Travel services > Dịch vụ đón tiễn khách VIP tại Sân bay

Chúng tôi chuyên cung cấp Dịch vụ đón tiễn khách VIP tại Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội bài, Đà nẵng. Di5cu vụ cụ thể như sau:

- Quý khách được nhận diện bằng bảng tên, đưa/đón bằng phương tiện riêng từ máy bay vào nhà VIP và ngược lại;
- Quý khách được đón tiếp trọng thị tại nhà VIP;
- Quý khách được hướng dẫn và hỗ trợ làm thủ tục ngay tại nhà VIP;
- Hành lý được nhận/ ký gửi tại nhà VIP;
- Phòng riêng cho khách trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục hàng không và nhận/ ký gửi hành lý.
• Quý khách vui lòng đặt dịch vụ tối thiểu trước 03 ngày làm việc tính từ thời điểm giờ đến/ đi của chuyến bay.
• Hủy dịch vụ tối thiểu trước 2 ngày tính từ thời điểm giờ đến/ đi của chuyến bay.

 

 

 

Chi tiết, xin liện hệ chúng tôi: 

Phone +84 964 058 978 /WhatsApp/ Line/ WeChat (24/7 Support) 
Email ops@skyairports.com - sales@skyairports.com